A debreceni judo története

A Debreceni Dózsa cselgáncs szakosztálya 1965-ben alakult, melynek létrehozásában nagy szerepe volt Illés Mihálynak és Fekete Zsoltnak. Illés Mihály Tatabányáról került Debrecenbe, és a kezdeti időkben edzőként és versenyzőként is tevékenykedett, Fekete Zsolt pedig a Testnevelési Főiskola elvégzését követően került a szakosztályhoz.

A megalapítást követő években a szakosztálynak gyakran kellett költözködnie.

Nem volt állandó – kifejezetten a judo edzésekre kialakított edzőterme – így éveken át különböző iskolák tornatermeit használták gyakorlásra.

1975-ben tíz évvel a szakosztály megalakulását követően jött létre az első ilyen létesítmény. Ekkor nyitotta meg kapuit Debrecenben a Mikes Kelemen utcai judo csarnok. Ami az akkori körülmények tekintetében országos szinten is az egyik legmodernebb kialakítással bíró és legjobb feltételeket biztosító judo csarnokának számított. A padlófűtéssel ellátott csarnokban négy küzdőtérnyi tatami felület, illetve szauna is rendelkezésére állt a versenyzőknek. Ezt a meghatározó  jelentőségű változást természetesen a szakosztály eredményei is tükrözték az elkövetkezendő időszakokban.

A debreceni judosport életében a következő hasonló jelentőséggel bíró változás szintén még ebben az évben 1975-ben következett be. Három megszállott judo edző – Sápi Miklós, Vass Barnabás, és Tarjáni László –  ösztönzésére a Debreceni Sportiskola az intézmény keretein belül létrehozta a cselgáncs szakosztályát, a fent említett edzők irányításával. A szakosztály a sportág utánpótlás nevelését tűzte ki célul, melyre a Debreceni Dózsa eredményesen működő felnőtt judo szakosztálya is igényt tartott.

A kezdeti időszakban természetesen az edzések körülményei ebben az esetben sem voltak tökéletesnek mondhatóak. Központi edzéslehetőség nem volt, így iskolák tornatermeit használták az edzések lebonyolítására. Az évek során azonban a fokozatosan gyarapodó taglétszám és a versenyeken elért sikerek azt igazolták, hogy a szakosztálynak van létjogosultsága és egyben eredményes munkát végez. Ez oda vezetett, hogy 1978-ban a szakosztálya beköltözhetett a Mikes Kelemen utcai judo csarnokba, ahol aztán a Debreceni Dózsa felnőtt judo csapata mellett folytathatták a munkát. Nyilvánvaló, hogy ez tovább javította az edzések minőségét és ennek köszönhetően a versenyeken elért eredményeket úgyszintén. Olyannyira, hogy ezt követően éveken át a Debreceni Sportiskola cselgáncs szakosztálya, az ország legeredményesebbnek számító utánpótlás nevelő szakosztályai közzé tartozott. Volt olyan esztendő, hogy a serdülő magyar bajnokság kilenc súlycsoportja közül hatot Sápi Miklós tanítványai nyertek meg.

E mellet további sikernek könyvelhető el az is, hogy Debreceni Dózsa akkori felnőtt sportolói közül többen évről évre vállaltak el edzői szerepet is az utánpótlás korú sportolók oktatásában és felkészítésében. Ilyen formán a Debreceni Dózsa és a Debreceni Sportiskola cselgáncs szakosztályai közötti együttműködés az edzőképzés, további judo edzők kinevelése kapcsán is hasznosnak bizonyult.

A női judo Debrecenben a ’80-as évek elején kezdte bontogatni a szárnyait dr. Skapinyecz József edző irányításával. Az edzések lebonyolítására a  Dienes Egészségügyi Szakközépiskola biztosította a lehetőséget tornatermével.  Kezdetben az egyesület önállóan, de így is sikeresen működött. Ekkor még a versenyeken is csupán  Debrecen csapat néven vettek részt a női cselgáncsozók.

1984 elején aztán a Debreceni Dózsa szakosztályához csatlakozott a női csapat is. Épp időben, mivel ebben az évben került első alkalommal megrendezésre a női cselgáncsozók felnőtt korosztályú Országos Bajnoksága, ahonnan aztán a debreceni judos hölgyek évről-évre kiválóan eredményeket szállítottak a Debreceni Dózsa cselgáncs szakosztályának.

A ’90-es évek elejétől a felnőtt és az utánpótlás szakosztályok működésében is elkerülhetetlen megingást jelentett a rendszerváltás utáni zűrzavaros időszak. Ennek ellenére több átszervezés után még évekig sikeresen működött egymás mellet mind a Debreceni Dózsa, mind pedig a Debreceni Sportiskola judo szakosztálya. Ez elmondható az eredmények tekintetében is, hiszen erre az időszakra tehető egy férfi felnőtt csapatbajnoki arany megszerzése (1994) a Debreceni Dózsa részéről. Illetve a Debreceni Sportiskola női cselgáncs szakosztálya – Sápi Miklós edző vezetésével – akkoriban az ország legeredményesebb női szakosztályának volt mondható.

Azonban elkerülhetetlennek bizonyult a Debreceni Dózsa 1998-ban történő megszűnése, ami így szomorú és megoldás nélküli végét jelentette a felnőtt judo szakosztály megszűnésének is Debrecenben.

Az évek alatt számos edző készítette fel a fiatalokat a rangos hazai és külföldi versenyekre. A régebbi időkben – a teljesség igénye nélkül – az alapítók mellett : Illés Mihály, id. Tar Mihály, Tarjáni László, Vass Barnabás, Fodor Gábor, Szabó Ferenc, Balogh Zoltán, Szinkulics János, Zöld György, Fábián János, Varga Tünde, Máté Sándor és Szabó Zoltán tréningezte a komolyan cselgáncsozni szándékozó fiatalokat. Volt olyan szakasz, hogy egyszerre hét edzőt is foglalkoztatott a sportiskola, amiből 2-3 főállású edző alkotta a csapat magját. Valamennyi edzőben közös, hogy mérhetetlen szeretettel viseltettek versenyzőik iránt, nem egy közülük pedig maga is a debreceni judo élet meghatározó személyiségének számít. A 2000-es évekre négy edző maradt : Sápi Miklós, Nagy István, Czuprik István és Raus Tamás. Ettől az időszaktól kezdve ők irányították a Debreceni Sportiskola judo szakosztályának tehetségeit.

Azonban néhány év elteltével újabb csavarként a debreceni judo történetében a Debreceni Városi Önkormányzat döntése következményeként a Debreceni Sportiskola 2005. december 31.-én jogutód nélkül megszűnt. Az edzőket elküldték, nyugdíjazták, egyesek átkerültek az újonnan alakuló klubhoz.

Így a Debreceni Sportiskola felszámolásával már valóban történelemmé vált az, ahogyan a sportág elindította történetét a városban. Ami egykor kezdődött a Debreceni Dózsa judo szakosztályának megalakulásával, majd az utánpótlás neveléséhez szükséges Debreceni Sportiskola judo szakosztályának létrehozásával.

Szerencsére a sportág nem tűnt el teljesen a városból, de ezzel egy a kezdetekhez visszanyúló és mindenképpen meghatározó időszak zárult le a debreceni judo történetében. Ezt követően megoldásként a Debreceni Sportcentrum Kht. keretein belül szerveződött egy judo szakosztály ami azóta is végzi munkáját, de ez már egy másik történet.